CZ EN DE RU
Reklama

Cestuj bezpečně

Rady pro bezpečné cestování

  • Pokud se pohybujete poněkud pomaleji, nastupujete s kočárkem nebo s invalidním vozíkem dejte řidiči přijíždějícího vozidla znamení. Spíše si Vás všimne a bude Vašemu nástupu věnovat větší pozornost.
  • Vyhrazená místa pro cestující s tělesným postiženým jsou v přední polovině vozidel (mezi předními a prostředními dveřmi). Použijte tato místa, řidič o Vás bude mít větší přehled.
  • S kočárkem a s invalidním vozíkem nastupujte do prostředních dveří vozidla. Při nástupu s invalidním vozíkem Vás řidič obslouží – připraví plošinu pro usnadnění nájezdu.
  • Cestující na invalidním vozíku a kočárek s dítětem (včetně doprovodu kočárku) se přepravuje zdarma.
  • Pro výstup použijte signalizaci stejnou, jako používá cestující při výstupu s kočárkem (dvojí stisknutí tlačítka). Slouží k upozornění řidiče na ztížený pohyb ve dveřích. Nestyďte se požádat spolucestujícího o zmáčknutí signalizačního tlačítka.
  • Podmínky pro přepravu dětských kočárků a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob na vozíku pro invalidy najdete ve Smluvních přepravních podmínkách, článek č.5 a 6.


menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu