CZ EN DE RU
Reklama

Základní info

Měststká hromadná doprava (MHD) je v Mariánských Lázních provozována trolejbusouvou a autobusovou dopravou.

Jízdenky a jízdné

Nástupní dveře

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a dovozné jsou nepřestupné, platí pouze po dobu jízdy ve vozidle, ve kterém byly zakoupeny. Jízdenku nelze postoupit jiné osobě.

Nástup do vozidla pouze předními dveřmi, jízdné se platí mincemi do pokladny u řidiče.
Pokladna přijímá pouze mince 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč a přeplatek nevrací. Placení lze sloučit s jiným cestujícím. Povinností cestujících je připravit si mince před nástupem do vozu a vložit bez vyzvání celou částku postupně do pokladny. Platí-li cestující za více osob najednou, je povinen předem ohlásit jejich počet řidiči a tito musí nastupovat s ním.

Děti a mladiství od 6 do 15 let věku prokazují na požádání (řidiči a přepravní kontrole) nárok na zlevněnou jízdenku pro jednotlivou jízdu osobním dokladem s fotografií a datem narození. Dopravce pro tuto potřebu vystaví na vyžádání průkazku s bezplatným kupónem na základě vyplněné žádanky, 1 ks fotografie 35x45 mm, občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu žadatele.

 

Postup při placení jízdného

Pokladna

  1. do otvoru označeného ŠIPKOU vhoďte jednotlivě mince
  2. neplatné a poškozené mince pokladna nepřijímá a vrací
  3. na displeji se zobrazí hodnota vhozených mincí
  4. při stisknutí tlačítka 1 nebo (1/2) se z displeje odečte částka za plné (poloviční) jízdné, automat vydá jízdenku v příslušné hodnotě
  5. pokud je otvor pro vhození mincí ucpaný, stiskněte ČERNÉ TLAČÍTKO

 

Jízdné za jednotlivou jízdu a dovozné za přepravu zavazadel a živých zvířat

Jednotlivé jízdné
12,-- Kč
Děti od 6 do 15 let
6,-- Kč
Zavazadlo nad rozměr 20x30x50 cm
dětský kočárek bez dítěte, pes, lyže
6,-- Kč
menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu menu